Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

 • "Landslide Hazard Assessment Map as an Element Supporting Spatial Planning: The Flysch Carpathians Region Study",
  Remote Sensing, 2021, 13(2), 317; https://doi.org/10.3390/rs13020317.
 • "Geodezyjny pomiar wskaźników deformacji i ryzyko uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych",
  Wiadomości Górnicze, z.2, s.72-82, ISBN/ISSN: 0043-5120, 2017r.
 • "Monitoring of Landslide Areas with The Use of Contemporary Methods of Measuring and Mapping"
  Civil And Environmental Engineering Reports, t.24, z.1, s.69-82 ISBN/ISSN: 2080-5187, 2017r.
 • "Monitoring terenów osuwiskowych z wykorzystaniem współczesnych metod pomiarowych i kartograficznych"
  XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016r.
 • "Zastosowanie systemu GeoLisp do generowania map pochodnych, w oparciu o numeryczną mapę podstawową"
  Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Nr 15/2013, Poznań 2013r.
 • "Ocena deformacji powierzchni na terenach górniczych"
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 59, Nr 1/2012/II, Rzeszów 2012r.
 • "Diagnostyka obiektów mostowych a pomiary geodezyjne"
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 59, Nr 1/2012/II, Rzeszów 2012r.
 • "Analiza statystyczna w uproszczonej procedurze terenowej testowania teodolitów elektronicznych"
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 59, Nr 1/2012/II, Rzeszów 2012r.
 • "Analiza dokładności teodolitów elektronicznych za pomocą testów statystycznych w oparciu o uproszczoną procedurę testowania terenowego"
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 59, Nr 1/2012/II, Rzeszów 2012r.
 • "Ocena deformacji powierzchni terenów górniczych za pomocą miernika syntetycznego"
  Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyt 58, Nr 2/2011, Rzeszów 2011r.
 • "Assesment of surface deformation of minig areas with application of synthetic measure"
  Materiały z XXIII Konferencji Katedr i Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych, Gdańsk 2010r.
 • "Efekt oddziaływania wybranych informacji geograficznych na efektywność i wiarygodność badań deformacji powierzchni na terenach górniczych"
  Materiały konferencyjne z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna, Rzeszów - Solina, 2009r.
 • "Wykorzystanie sieci neuronowych do odwzorowania deformacji powierzchni na terenach górniczych"
  Materiały z XXII Konferencji Zakładów Geodezji na Wydziałach Niegeodezyjnych: Technologie geodezyjne w inżynierii i nawigacji, Kraków 2008r.
 • "Metodyka wykorzystania sieci neuronowych do oceny deformacji powierzchni na terenach górniczych"
  Materiały konferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna, Rzeszów - Solina, 2007r.
 • "Statystyka wdrożeń systemów map numerycznych"
  Materiały konferencyjne z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: Kartografia Numeryczna I Informatyka Geodezyjna, Rzeszów - Polańczyk, 2005r.
 • "Technologia generowania map pochodnych, w różnych skalach, na podstawie numerycznej mapy podstawowej"
  Praca zbiorowa wydana z okazji Konferencji Naukowo-Technicznej: VIII Dni Miernictwa Górniczego I Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 2005r.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję